Make your own free website on Tripod.com

Изберете с мишката обект от картата от ляво, за да получите повече информация за него
Click on the map on the left to receive more information about objects on the map.

Изберете с мишката област от картата от дясно, за да получите визуализирате увеличено изображение на тази област
Click on the map on the right to receive more zoom on this site of the map.